GESCHIEDENIS

CDE ziet het levenslicht in 1998. Aan de wieg staan Peter, Bart, Clara en Linda (†2001). Peter is afgestudeerd aan de Jazzstudio te Antwerpen en organiseert met Bart muziekworkshops in een Antwerps cultuurhuis. Linda en Clara, twee onderwijzeressen met een passie voor muziek, zijn de allereerste deelnemers en zetten mee hun schouders onder het project.

Na de ontstaansperiode waarbij in het cultuurhuis workshops worden gegeven, kan CDE, toen nog een naamloze organisatie, in gemeenschapscentrum in de Antwerpse voorstad over eigen leslokalen beschikken. Het ambitieuze project om vlotte muzieklessen voor volwassenen aan te bieden, wordt uitgebreid. Op 16 november 1998 wordt de huurovereenkomst ondertekend en wordt CDE feitelijk opgericht. "CDE", de eerste drie stamtonen in de muziek, wordt als tijdelijke werknaam aangenomen.

In 2002 wordt CDE omgevormd tot vzw. Peter wordt verkozen tot voorzitter. CDE wordt ook de officiële naam. De vormingsactiviteiten breiden gestaag uit. In hetzelfde jaar neemt de jonge muziekschool haar intrek in het Moretuscentrum te Hoboken.

In 2003 wordt de theaterafdeling opgericht.

In 2013 verhuist CDE naar Edegem.