Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Aanbieder van de website is CDE vzw, opgericht bij akte d.d. 03/02/2002 (staatsblad 04/04/2002) met statutaire zetel in het gerechtelijk arrondissesment Antwerpen.
Ondernemingsnummer: BE 0477.100.438
Wettelijke vertegenwoordiger: Peter Gielen, gedelegeerd bestuurder
Contact: telefoon: +32 (0)3 288 12 34, e-mail; info@muziekschoolcde.be
De website wordt onderhouden door het webteam van CDE. Het auteursrecht van het beeld-, audio- en videomateriaal berust bij CDE, tenzij anders vermeld.